За нас

Отрова

Доилка

Работа

Контакти
Работа
ВНИМАНИЕ !!!!
На изхода на устройството има напрежение от около 60 Волта което за хора с ниско съпротивление на кожата е опасно !!!


   При подаване на 12 Волта на щипките - устройството започва да работи, като е програмирано да работи за време което е определено оптимално без да намалява силата на самия кошер за да може да се използва освен за събиране на отрова и за мед.
   В случай, че потребителят наблегне на събирането на отровата - след свършването на програмата с натискане на бутона се стартира повторно програмата.
   При повече от едно запускане на устройството моля имайте в предвид, че кошерът отслабва прогресивно!
   При работа на устройството има индикация за подадено напрежение и индикация за работата на устройството (пулсираща светлина)